งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 1-9 กรกฎาคม 2560 วันที่ 1 – 8 กรกฎาคม 2560 เพลินหัตถศิลป์ถิ่นคนทำเทียนเยือนชุมชนคนทำเทียน วันที่ 4 – 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. ถนนสายเทียน สาธิตการทำเทียนหอม ชมประกวดแกะสลักเทียนระดับมัธยมศึกษา การแสดงดนตรีจากศิลปินอีสาน ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ชมประกวดสาวงามเทียนพรรษาและงานพาแลง ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น. การแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนประกอบแสงสีเสียง “แห่ฟ้อนบูชา ราชธานีแห่งเทียนพรรษา” บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามและหน้าศาลากลาง(หลังเก่า) วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. กิจกรรมรวมเทียนโชว์ต้นเทียนทุกต้น […]