อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา โทร 045-265999 จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ

หสน.อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสเปิดอาคารที่ทำการใหม่ ในวันที่13 เมษายน 2555 ณ อาคารบ้านเลขที่ 118 ถนนนครบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี    โดยมีผู้ให้เกียรติมาร่วมงานมากมายทั้งภาคเอกชน และราชการ ประชาชนทั่วไป โดยพนักงานคนขับแท็กซี่มิเตอร์ พร้อมให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสารตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเดินทางได้ทั้งในตัวจังหวัด นอกอำเภอ ต่างจังหวัด ทางบริษัทมีรถแท็กซี่ให้บริการจำนวน 50 คัน พนักงานขับรถมากว่า 70 คน พนักงานรอรับโทรศัพท์จำนวน 6 คน โดยมีเครือข่ายการให้บริการได้แก่ สหกรณ์แท็กซี่อุบล, บริษัทสหการเดินรถ2001, บริษัทแท็กซี่อุบล,บริษัท แท็กซี่พัฒนกิจ, บริษัทแท็กซี่กิจเจริญ ในการให้บริการในจังหวัดอุบลราชธานี

1 2 3 4