แท็กซี่ในอุบลทำไมต้องกิโลเมตรละ 10 บาท

หลายคน..คงเคยนั่งรถแท็กซี่ในอุบล ซึ่งเป็นรถแท็กซี่ที่ใช้มิเตอร์ในจังหวัดอุบลราชธานี แต่เวลาเรียกใช้บริการให้ไปส่งต่างอำเภอหรือต่างจังหวัด พนักงานขับรถจะบอกว่าคิดอัตราเหมาจจ่ายกิโลเมตรละ 10 บาท เช่นถ้าจากอำเภอเมือง ไปอำเภอเขื่องใน ระยะทาง 40 กิโลเมตรก็คิด 400 บาท แล้วทำไมแท็กซี่ในอุบลไม่คิดราคามิเตอร์เพราะเป็นแท็กซี่มิเตอร์ ขออธิบายดังนี้ ในการเดินทางออกต่างอำเภอหรือต่างจังหวัด อัตราการสิ้นเปลืองหรือปริโภคแก๊สเจะกินแก๊สประมาณกม.ละ 2 บาทเป็น ซึ่งราคามิเตอร์ตามระเบียบขนส่งให้คิดกิโลเมตรละ 4 บาทแสดงว่าการไปส่งผู้โดยสาร 40 กิโลเมตรคนขับเก็บค่าโดยสารได้เงิน 160 บาท ซึ่งตอนขากลับคนขับต้องวิ่งรถเปล่ากลับอีก 40 กิโลเมตร รวมเบ็ดเสร็จแท็กซี่ต้องวิ่ง 80 กิโลเมตรต้นทุนค่าแก๊ซคือ 160 บาทซึ่งไม่เหลืออะไร วิ่งไปส่งพรี สะดวก ปลอดภัย มั่นใจในบริการ ด้วยความปราถนาดีจาก แท็กซี่อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนาจำกัด โทร 045-265-999 เบอร์แท็กซี่อุบลแท็กซี่ อุบล

อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนาพร้อมบริการ “อุบลราชธานีเกมส์”

แท็กซี่อุบล นามบัตร แท็กซี่อุบลพร้อมบริการงาน กีฬโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 “อุบลราชธานีเกมส์” เปิดฉากระหว่างวันที่ 16-25 มิ.ย. สำหรับการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 “อุบลราชธานีเกมส์” จะมีขึ้นที่ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16-25 มิ.ย. โดยมีโรงเรียนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 16 แห่ง รวมถึงโรงเรียนกีฬาจาก 4 ประเทศได้แก่ สิงคโปร์, บรูไน, อินโดนีเซีย และมาเลเซีย แข่งขันใน 23 ชนิดกีฬา มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า 4,000 คน นายศักดา ธุระอบ ประธานกรรมการบริษัทอุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนาเตรียมรถกว่า 50 คันพร้อมให้บริการนักกีฬาตลอด 24 ชั่งโมง บริการรับส่งนอกในพื้นที่ สนามกีฬา โรงแรม ห้างสรรพสินค้า แหล่งท่องเที่ยว เน้น สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และยำ้ให้พนักงานคนขับบริการด้วยความสุภาพ การแต่งกายเรียบร้อย และรถสะอาด […]

ทางบกกวดขันคนขับแท็กซี่ไม่มีใบขับขี่

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตำรวจจะจับกุมคนขับแท็กซี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะอย่างจริงจัง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเป้นประโยชน์ในการติดตามคดีอาชญากรรมที่เกิดจากการใช้บริการรถแท็กซี่ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก บอกว่า ตอนนี้มีแท็กซี่จดทะเบียนจำนวน 101,718 คัน แต่ละวันประชาชนใช้บริการสูงกว่า 2 ล้านเที่ยว แสดงถึงความนิยมในการใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ยังพบผู้ขับรถแท็กซี่ส่วนหนึ่ง ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาอาชญากรรมทำให้ยากต่อการตรวจสอบ และกระทบต่อความเชื่อมั่นการใช้บริการ เพื่อจัดระเบียบให้มีมาตรฐาน จึงเริ่มมาตราการตรวจใบขับขี่ผู้ขับแท็กซี่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากไม่มีใบอนุญาตจะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ประกอบการหรือเจ้าของต้องร่วมรับผิดชอบ โดยหากยินยอมให้ผู้อื่นที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ เช่า หรือ ขับ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และหากไม่ทำประวัติคนขับจะมีความผิดปรับไม่เกิน 1,000 บาทด้วย นอกจากนี้หากรถแท็กซี่ไม่สามารถให้บริการผู้โดยสารได้ก็ไม่ควรขึ้นป้ายแสดงว่า พร้อมรับผู้โดยสารขึ้นหรือคำว่าว่าง เพื่อป้องกันปัญหาการเลือกรับผู้โดยสาร ส่วนผู้ที่อยากมีใบอนุญาตขับขี่สามารถเข้าอบรมได้กับกรมการขนส่งทางบก สอบถาม 1584   ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ

แท็กซี่อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา เพิ่มรถแท็กซี่อีก 15 คัน

แท็กซี่อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา เพิ่มรถแท็กซี่เข้ามามาบริการในอุบลอีก 15 คัน เพื่อตอบสนอง บริการผู้โดยสารให้ทั่วถีงและรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีประชนชนโทรเข้ามาเรียกใช้บริการ แท็กซี่อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนาเป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าเมื่อรถแท็กซี่มาบริการในอุบลเพิ่มขึ้น จะทำให้แท็กซี่อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนามีศักยภาพในการบริกการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเราก็ไม่ปล่อยให้ผู้โดยสารแท็กซี่ในอุบลรอนานเกินห้านาทีอยู่แล้ว หรือถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยเช่นรถติดเราก็จะมีบริการโทรแจ้งให้ผู้โดยสารทราบตลอดเวลา ที่ผ่านมาเป็นที่น่ายินดีที่มีประชาชนมาใช้บริการแท็กซี่อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนาเพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเสริมเพิ่มรถแท็กซี่ในอุบลครั้งนี้ ก็คงจะเป็นการตอบสนองประชาชนทีี่เรียกใช้บริการแท็กซี่อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา ทางบริษัทแท็กซี่อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา ใคร่ขอขอบพระคุณผู้โดยสารทุกท่านที่มีอุปการคุณทุกท่านที่ไว้วางใจทางบริษัทแท็กซี่อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา เราสัญญาว่าจะบริการท่านด้วยใจเป็นมิตร จิตบริการ ถึงที่หมายปลอดภัย เรียกใช้บริการโทร 045-265999

อุบลแท็กซี่ โทร 045-265999 รณรงค์ “คนขับ” รถโดยสารสาธารณะสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ที่สถานีขนส่ง จ.อุบลราชธานี พนักงานขับรถแท็กซี่อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “คนขับ” รถโดยสารสาธารณะสุขภาพดี ซึ่งงานดังกล่าวได้มีการให้ความรู้แก่“คนขับ” รถโดยสารสาธารณะ ให้รู้จักการรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ มีการตรวจวัดมวลกาย ความดัน ตรวจเลือด เพื่อประเมินสมรรถนะทางร่างกายของคนขับรถ ทุกคนที่เข้าร่วมงานจะได้รับชุดผลิตภัณฑ์ป้องกันควบคุมโรค ซึ่งประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน  10   ชิ้น  เพื่อใช้สวมใส่เมื่อผู้โดยสารและตนเองมีอาการป่วยไอ เป็นไข้หวัด นอกจากนี้ยังมี ยาทากันยุง 4 ซอง เจลล้างมือ 2 หลอดและถุงยางอนามัย ทรายอะเบท และชุดอาหารว่างเพื่อสุขภาพให้กับคนขับรถทุกคน  ในงานนี้ทุกคนสนุกสนานทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ด้วยเกมส์และกลิ๊ฟเช็ตที่หน่วยงานต่างๆเตรียมมามอบให้ผู้ขับรถ หลังตรวจเสร็จปรากฎว่า พนักงานขับรถแท็กซี่อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา มีสุขภาพแข็งแรงทุกคน ผู้โดยสารสบายใจได้เมื่อเรียกใช้บริการจาก แท็กซี่อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา เราคำนึงเสมอว่า “ดูแลตนเองก่อนขับ   ช่วยยับยั้งอุบัติเหตุ” งานขับรถอุบล

1 2 3 4