ติดต่อเรา

หจก. อุบลแท๊กซี่มิเตอร์พัฒนา
เลขที่ 5 ถ.พลแพน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร 045 265 999

“สะดวก ปลอดภัย มั่นใจในบริการ”