บริการ 24 ชม.

อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา (UBON TAXI-METER) บริการ 24 ชม.

  • บริการ รับ-ส่ง ผู็โดยสารตามสถานที่ต่างๆในและนอกจังหวัดอุบลราชธานี

  • บริการรับ-ส่งตามโรงแรม ที่พัก สถานีขนส่ง

  • บริการนำเที่ยวนอกเมือง และต่างจังหวัด

  • บริการรับขส่งของ ตามลูกค้าสั่ง

สะดวก ปลอดภัย มั่นใจในบริการ
โทร 045 265 999