งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 1-9 กรกฎาคม 2560

วันที่ 1 – 8 กรกฎาคม 2560
เพลินหัตถศิลป์ถิ่นคนทำเทียนเยือนชุมชนคนทำเทียน

วันที่ 4 – 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น.
ถนนสายเทียน สาธิตการทำเทียนหอม ชมประกวดแกะสลักเทียนระดับมัธยมศึกษา การแสดงดนตรีจากศิลปินอีสาน ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ชมประกวดสาวงามเทียนพรรษาและงานพาแลง ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์

วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น.
การแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืนประกอบแสงสีเสียง “แห่ฟ้อนบูชา ราชธานีแห่งเทียนพรรษา” บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามและหน้าศาลากลาง(หลังเก่า)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น.
กิจกรรมรวมเทียนโชว์ต้นเทียนทุกต้น ประกอบ แสง สี สวยงาม ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง,พิธีมหาเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
ชมขบวนแห่เทียนพรรษา ทศชาติชาดกเทียนพรรษา แกะสลัก ติดพิมพ์ เทียนโบราณพร้อมขบวนแห่ที่สวยงามตระการตา ณ บริเวณ ถ.อุปราช – ถ.ชยางกูร มี 5 จุดการแสดง คือ 1.หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม 2.ศาลากลางหลังเก่า 3.หน้าโรงแรมบัวบูติก 4.หน้าธนาคารไทยพาณิชย์(กิโลศูนย์) 5.หน้าปั้มน้ำมัน Esso กิโลศูนย์

วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2560
จำหน่ายสินค้า Otop ผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงจากศิลปินชื่อดังทุกคืน ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่า