อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนาพร้อมบริการ “อุบลราชธานีเกมส์”

แท็กซี่อุบล นามบัตร

แท็กซี่อุบลพร้อมบริการงาน กีฬโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 “อุบลราชธานีเกมส์” เปิดฉากระหว่างวันที่ 16-25 มิ.ย.

สำหรับการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 “อุบลราชธานีเกมส์” จะมีขึ้นที่ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16-25 มิ.ย. โดยมีโรงเรียนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 16 แห่ง รวมถึงโรงเรียนกีฬาจาก 4 ประเทศได้แก่ สิงคโปร์, บรูไน, อินโดนีเซีย และมาเลเซีย แข่งขันใน 23 ชนิดกีฬา มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า 4,000 คน

นายศักดา ธุระอบ ประธานกรรมการบริษัทอุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนาเตรียมรถกว่า 50 คันพร้อมให้บริการนักกีฬาตลอด 24 ชั่งโมง บริการรับส่งนอกในพื้นที่ สนามกีฬา โรงแรม ห้างสรรพสินค้า แหล่งท่องเที่ยว เน้น สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และยำ้ให้พนักงานคนขับบริการด้วยความสุภาพ การแต่งกายเรียบร้อย และรถสะอาด โดยมั่นใจว่าจะพร้อมบริการให้กับนักกีฬาและประชาชนทั่วไปได้ทั่วถึง ทั้งนี้สามารถติดต่อทาง ศูนย์แท็กซี่ มั่นใจว่าแท็กซี่จะสามารถบริการได้ดี และประทับใจ ในการต้อนรับนักกีฬาและผู้มาเยือนอย่างแน่นอน

  • เบอร์เรียกแท็กซี่ อุบล
  • นามบัตร
  • นามบัตร taxi
  • งานขับรถในอุบล
  • ตัวอย่างนามบัตร taxi
  • นามบัตรแท็กซี