ทางบกกวดขันคนขับแท็กซี่ไม่มีใบขับขี่

แท็กซี่อุบลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตำรวจจะจับกุมคนขับแท็กซี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะอย่างจริงจัง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเป้นประโยชน์ในการติดตามคดีอาชญากรรมที่เกิดจากการใช้บริการรถแท็กซี่

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก บอกว่า ตอนนี้มีแท็กซี่จดทะเบียนจำนวน 101,718 คัน แต่ละวันประชาชนใช้บริการสูงกว่า 2 ล้านเที่ยว แสดงถึงความนิยมในการใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ยังพบผู้ขับรถแท็กซี่ส่วนหนึ่ง ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาอาชญากรรมทำให้ยากต่อการตรวจสอบ และกระทบต่อความเชื่อมั่นการใช้บริการ เพื่อจัดระเบียบให้มีมาตรฐาน จึงเริ่มมาตราการตรวจใบขับขี่ผู้ขับแท็กซี่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากไม่มีใบอนุญาตจะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ประกอบการหรือเจ้าของต้องร่วมรับผิดชอบ โดยหากยินยอมให้ผู้อื่นที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ เช่า หรือ ขับ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และหากไม่ทำประวัติคนขับจะมีความผิดปรับไม่เกิน 1,000 บาทด้วย นอกจากนี้หากรถแท็กซี่ไม่สามารถให้บริการผู้โดยสารได้ก็ไม่ควรขึ้นป้ายแสดงว่า พร้อมรับผู้โดยสารขึ้นหรือคำว่าว่าง เพื่อป้องกันปัญหาการเลือกรับผู้โดยสาร ส่วนผู้ที่อยากมีใบอนุญาตขับขี่สามารถเข้าอบรมได้กับกรมการขนส่งทางบก สอบถาม 1584

 

  • ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ