อุบลแท๊กซี่มิเตอร์พัฒนา (UBON TAXI-METER)

แท็กซี่อุบล

อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา (UBON TAXI-METER)
บริการ รับ-ส่ง ผู็โดยสารตามสถานที่ต่างๆในและนอกจังหวัดอุบลราชธานี
สะดวก ปลอดภัย มั่นใจในบริการ

โทร 045-265999