banner

ข่าวสารแท็กซี่อุบล

  • 5 เหตุผล ทำไมถึงใช้แอพ เรียก TAXI BEAM
                ไม่ต้องอธิบายเส้นทาง gps ระบุเส้นทางให้คนขับไปยังผู้โดยสาร รู้ข้อมูลคนขับข้อมูลรถ หน้าตาเป็นแบบไหน รถจะมารับ รุ่น ยี่ห้อไหน มีภาพ เรียกได้เร็วกว่า ถ้ามีรถอยู่ใกล้ผู้โดยสาร ตำแหน่งผู้โดยสาร จะถูกส่งตรงไปยังคนขับทันที ไม่ค้องจ่ายค่าเรียก แค่แสดงสิทธิ์ […]
  • ค่าโดยสารรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
    ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่น สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 40 บาท ระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 10 กิโลเมตรละ 6 บาท ระยะทางเกินกว่า 10 […]
  • คุยกับ นายวุฒิกร มโนมัยวิบูลย์ CEO TAXI BEAM Application เรียก TAXI สัญชาติไทย
    Application เรียก TAXI สัญชาติไทย กำเนิดจากจ.อุบลราชธานี คุยกับ นายวุฒิกร มโนมัยวิบูลย์ CEO TAXI BEAM ถึงแนวคิดการ ทำ Application เรียก TAXI อาจหาญต่อกรกับ App ที่ต่างชาติถือหุ้น TAXI BEAM ต่างกับ App ที่มีอยู่อย่างไร ตอบโจทย์ผู้โดยสาร ศูนย์วิทยุ คนขับ หรือไม่? ศึกครั้งนี้จะชนะไหม? ต้องคลิ๊กชม! […]

แท็กซี่อุบลพาเที่ยว