แท็กซี่อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา เพิ่มรถแท็กซี่อีก 15 คัน

แท็กซี่อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา เพิ่มรถแท็กซี่เข้ามามาบริการในอุบลอีก 15 คัน เพื่อตอบสนอง บริการผู้โดยสารให้ทั่วถีงและรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีประชนชนโทรเข้ามาเรียกใช้บริการ แท็กซี่อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนาเป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าเมื่อรถแท็กซี่มาบริการในอุบลเพิ่มขึ้น จะทำให้แท็กซี่อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนามีศักยภาพในการบริกการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเราก็ไม่ปล่อยให้ผู้โดยสารแท็กซี่ในอุบลรอนานเกินห้านาทีอยู่แล้ว หรือถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยเช่นรถติดเราก็จะมีบริการโทรแจ้งให้ผู้โดยสารทราบตลอดเวลา ที่ผ่านมาเป็นที่น่ายินดีที่มีประชาชนมาใช้บริการแท็กซี่อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนาเพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเสริมเพิ่มรถแท็กซี่ในอุบลครั้งนี้ ก็คงจะเป็นการตอบสนองประชาชนทีี่เรียกใช้บริการแท็กซี่อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา ทางบริษัทแท็กซี่อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา ใคร่ขอขอบพระคุณผู้โดยสารทุกท่านที่มีอุปการคุณทุกท่านที่ไว้วางใจทางบริษัทแท็กซี่อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา เราสัญญาว่าจะบริการท่านด้วยใจเป็นมิตร จิตบริการ ถึงที่หมายปลอดภัย เรียกใช้บริการโทร 045-265999

อุบลแท็กซี่ โทร 045-265999 รณรงค์ “คนขับ” รถโดยสารสาธารณะสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ที่สถานีขนส่ง จ.อุบลราชธานี พนักงานขับรถแท็กซี่อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “คนขับ” รถโดยสารสาธารณะสุขภาพดี ซึ่งงานดังกล่าวได้มีการให้ความรู้แก่“คนขับ” รถโดยสารสาธารณะ ให้รู้จักการรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ มีการตรวจวัดมวลกาย ความดัน ตรวจเลือด เพื่อประเมินสมรรถนะทางร่างกายของคนขับรถ ทุกคนที่เข้าร่วมงานจะได้รับชุดผลิตภัณฑ์ป้องกันควบคุมโรค ซึ่งประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน  10   ชิ้น  เพื่อใช้สวมใส่เมื่อผู้โดยสารและตนเองมีอาการป่วยไอ เป็นไข้หวัด นอกจากนี้ยังมี ยาทากันยุง 4 ซอง เจลล้างมือ 2 หลอดและถุงยางอนามัย ทรายอะเบท และชุดอาหารว่างเพื่อสุขภาพให้กับคนขับรถทุกคน  ในงานนี้ทุกคนสนุกสนานทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ด้วยเกมส์และกลิ๊ฟเช็ตที่หน่วยงานต่างๆเตรียมมามอบให้ผู้ขับรถ หลังตรวจเสร็จปรากฎว่า พนักงานขับรถแท็กซี่อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา มีสุขภาพแข็งแรงทุกคน ผู้โดยสารสบายใจได้เมื่อเรียกใช้บริการจาก แท็กซี่อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา เราคำนึงเสมอว่า “ดูแลตนเองก่อนขับ   ช่วยยับยั้งอุบัติเหตุ” งานขับรถอุบล

1 2