อุบลแท็กซี่ อุบล โทร 045-265999 พาท่านทำบุญไหว้พระ 5 วัด เพียง 500 บาท

ระยะเวลาทัวร์  2  ชั่วโมง โปรแกรมทัวร์พร้อมคุณภาพ   กับราคาแสน ทำบุญไหว้พระ 5 วัด  เพียง 500 บาทกับ ประหยัด บริการด้วยรถอุบลแท็กซี่อุบลมิเตอร์สุดสบาย  ให้ท่านได้สักการะวัดสำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี รับประกันความประทับใจในการเดินทาง ท่านสามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 1- 3 ท่านด้วยกันค่ะ “ ทำบุญไหว้พระ 5 วัด  เพียง 500 บาท ” โทรติดต่อเราได้เลยค่ะ อุบลแท็กซี่อุบล โทร 045-265999 วัดดพระธาตุหนองบัว ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือ พระธาตุเจดีย์ ศรีมหาโพธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ  25 ศตวรรษ ของพุทธศาสนาในปี  พ.ศ. 2500  พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์นั้น ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา  ประเทศอินเดีย   เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  รอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้ว ซึ่งทั้ง 4 มุมของกำแพงแก้ว  ได้ประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กอีก  4  องค์ ภายในองค์พระธาตุมีประตูทางเข้าทั้ง  4  ด้าน […]