คุยกับ นายวุฒิกร มโนมัยวิบูลย์ CEO TAXI BEAM Application เรียก TAXI สัญชาติไทย

Application เรียก TAXI สัญชาติไทย กำเนิดจากจ.อุบลราชธานี
คุยกับ นายวุฒิกร มโนมัยวิบูลย์ CEO TAXI BEAM ถึงแนวคิดการ
ทำ Application เรียก TAXI อาจหาญต่อกรกับ App ที่ต่างชาติถือหุ้น
TAXI BEAM ต่างกับ App ที่มีอยู่อย่างไร ตอบโจทย์ผู้โดยสาร ศูนย์วิทยุ คนขับ หรือไม่? ศึกครั้งนี้จะชนะไหม? ต้องคลิ๊กชม!

ทีวีชุมชนอุบลราชธานี อาสาสัมภาษณ์สดเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559
เพื่อสนับสนุน Startup ไทย ของคนไทย โดยเริ่มต้นจากพื้นที่ จ.อุบลราชธานี