อุบลแท็กซี่ อุบล โทร 045-265999 พาท่านทำบุญไหว้พระ 5 วัด เพียง 500 บาท

ระยะเวลาทัวร์  2  ชั่วโมง โปรแกรมทัวร์พร้อมคุณภาพ   กับราคาแสน ทำบุญไหว้พระ 5 วัด  เพียง 500 บาทกับ ประหยัด บริการด้วยรถอุบลแท็กซี่อุบลมิเตอร์สุดสบาย  ให้ท่านได้สักการะวัดสำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี รับประกันความประทับใจในการเดินทาง ท่านสามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 1- 3 ท่านด้วยกันค่ะ
“ ทำบุญไหว้พระ 5 วัด  เพียง 500 บาท ” โทรติดต่อเราได้เลยค่ะ อุบลแท็กซี่อุบล โทร 045-265999

วัดดพระธาตุหนองบัว ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือ พระธาตุเจดีย์ ศรีมหาโพธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ  25 ศตวรรษ ของพุทธศาสนาในปี  พ.ศ. 2500  พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์นั้น ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา  ประเทศอินเดีย   เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  รอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้ว ซึ่งทั้ง 4 มุมของกำแพงแก้ว  ได้ประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กอีก  4  องค์ ภายในองค์พระธาตุมีประตูทางเข้าทั้ง  4  ด้าน

วัดบ้านนาเมือง เป็นวัดที่มีพระอุโบสถแปลกตา สร้างเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ประดับตกแต่งด้วยเซรามิค   โดยมีอาจารย์บุญมีเป็นเจ้าอาวาส   เป็นที่เคารพนับถือของชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง

วัดดหนองป่าพง เป็นต้นแบบของวัดป่ากว่า 100 แห่งในประเทศไทยและอีกหลายแห่งในยุโรป ออสเตรเลีย และแคนาดา  หลวงพ่อชาเป็นตัวอย่าง ของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  แม้จะมีศาสนิกชนมากมาย แต่ก็ไม่สร้างความแตกแยกให้เกิดนิกาย หรือเข้าไปพัวพันกับการเมืองจนเป็นเรื่อง แตกแยก วัดเน้นความเรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ ไม่ฟุ่งเฟือยหรือสะสม  คงความ
เป็นพุทธ คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน อย่างแท้จริง หน้าที่หลักของพระสงฆ์  คือ  เป็นที่พึ่งทางจิตใจ อบรมสั่งสอนให้ศาสนิกชนปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา

วัดทุ่งศรีเมือง สิ่งก่อสร้างสำคัญในวัดทุ่งศรีเมือง
1. พระอุโบสถ หรือหอพระพุทธบาท มักจะถูกเรียกว่า หอพระพุทธบาท เนื่องจากสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง  ซึ่งท่านเจ้าคุณพระ
อริยวงศาจารย์ญาณวิมลอุบลสังฆปาฏิโมกข์  (สุ้ย หลักคำ) เจ้าคณะเมืองอุบลในขณะนั้นได้จำลองการสร้างมาจากวัด สระเกศราชวรวิหาร กรุงเทพฯ  โดยมีช่างจากเวียงจันทน์เป็นช่างสำคัญในการสร้าง
2. หอไตรกลางน้ำ วัดทุ่งศรี เป็นหอน้ำสร้างอยู่กลางสระน้ำ   เป็นอาคารเรือนไม้ ได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมงกุฎราชกุมารี  ปัจจุบันนี้หอไตรกลางน้ำ วัดทุ่งศรีเมืองแห่งนี้   เป็นที่เก็บหนังสือใบลานประเภทต่างๆ ไม่เฉพาะหนังสือธรรมะเท่านั้น   หากยังมีหนังสือที่บันทึก ประวัติศาสตร์   และตำนานของบ้านเมืองเอาไว้อีกด้วย ซึ่ง หนังสือเหล่านี้  เป็นแหล่งค้นคว้าสำคัญที่ทำให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในหลายๆ ด้าน   เช่น   ความสัมพันธ์กับชุมชนอื่นและความเชื่อความศรัทธาของคนสมัยนั้น

วัดมหาวนาราม ชาวบ้านนิยมเรียกกันทั่วไปว่า “วัดป่าใหญ่” เป็นวัดเก่าแก่ และถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดนี้  คือ พระเจ้าใหญ่อินแปง  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยก่ออิฐถือปูน  พร้อมกับลงรักปิดทอง ลักษณะศิลปะแบบลาว   ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ  3  เมตร  สูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลี  5  เมตร  ในวันเพ็ญเดือน  5  (ประมาณเดือนเมษายน)  ของทุกปี จะมีการทำบุญตักบาตรเทศน์มหาชาติชาดกและสรงน้ำปิดทองพระเจ้าใหญ่อินแปง  ซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีมาจนทุกวันนี้

 

  • เบอร์โทร แท็กซี่อุบล
  • เบอร์โทรแท็กซี่